Opłaty

BEZPŁATNE 5godz.*
1 zł za każdą dodatkową godz.

*obejmuje realizację podstawy programowej określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz opieką 5 godz. w godzinach 8.00-13-00

Ponadto zapewniamy:

Bezpłatną Diagnozę logopedyczna i wad postawy na poczatku roku szkolnego;
Warsztaty muzyczne, zajęcia artystyczne, zajęcia Małych Odkrywców

Składniki opłat:
- Opłata za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu (poza godz. 8.00-13.00) ? 1zł.
W skład powyższej opłaty wchodzą zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z programem wychowania przedszkolnego oraz sprawowanie opieki nad dzieckiem przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w godzinach pracy przedszkola, tj. od 6.30 do 17.30; Zapewnieniamy opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dziecka w celu przygotowania go do efektywnego korzystania z nauki szkolnej

- Codzienne wyżywienie - 8zł / dzień
Pełne wyżywienie -4 posiłki dziennie (śniadanie, zupa, II danie, podwieczorek). Posiłki przygotowywane są na miejscu w kuchni.

Nr konta na które należy dokonywać płatności:
WBS O/MARKI 29 8015 0004 0197 2571 2020 0001

W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz m-c za który uiszczana jest opłata.