Program

PROGRAM

Przedszkole Mali Odkrywcy działa w oparciu o dwa programy: "Dziecko w swoim żywiole" wydawnictwa Nowa Era oraz program "Nasze Przedszkole" przygotowany przez wydawnictwo MAC, wyróniony w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej na najlepszy program wychowania przedszkolnego. Realizowane programy umożliwiają integrację z elementami wielu programów autorskich m.in.:

  • Metody Eksperymentów i Doświadczeń
  • Glottodydaktyki Bronisława Rocławskiego,
  • Dziecięcej matematyki Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
  • Zabawy literami Ireny Majchrzak,
  • Metody dobrego startu prof. Marta Bogdanowicz