Wyniki ankiet

1. Czy Państwa zdaniem przedszkole stwarza dziecku bezpieczne warunki rozwoju?

(wartości wyrażone są w procentach)
Ankieta

2. Dlaczego zdecydowali się Państwo zapisać dziecko do naszego przedszkola?

( można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
(wartości wyrażone są liczbą oddanych głosów)

bliskość miejsca zamieszkania 24 osoby 
dobra opinia o przedszkolu w środowisku   23 osoby
domowa atmosfera  15 osób
osobiste dobre doświadczenie 13 osób
uczęszczanie dzieci z rodziny rodzica 3 osoby
do przedszkola chodziło już jedno moje dziecko 8 osób

3. Czy są Państwo zadowoleni ze współpracy Rodzic-Nauczyciel?

(wartości wyrażone są w procentach)

Ankieta

4. Czy Nauczycielki podchodzą indywidualne do potrzeb dziecka?

(wartości wyrażone są w procentach)

Ankieta

5. Czy zauważają Państwo wpływ przedszkola na postępy rozwoju i zachowania dziecka?

(wartości wyrażone są w procentach)

Ankieta

6. Budynek przedszkolny jest:

Czysty i zawsze posprzątany (wartości wyrażone są w procentach)

Ankieta

Bezpieczny (wartości wyrażone są w procentach)

Ankieta

W dobrym stanie (wartości wyrażone są w procentach)

Ankieta

7. Czy są Państwo zadowoleni z posiłków w przedszkolu?:

(wartości wyrażone są w procentach)

Ankieta

8. Czy nauczyciele przekazują rodzicom informacje o postępach dzieci:

(wartości wyrażone są w procentach)

Ankieta

9. Czy nauczyciele przekazują rodzicom informacje o niewłaściwym zachowaniu.

(wartości wyrażone są w procentach)

Ankieta

10. Czy Państwa dziecko chętnie uczęszcza do przedszkola:

(wartości wyrażone są w procentach)

Ankieta

11. Jak Państwa zdaniem Wasze dziecko czuje się w przedszkolu:

(wartości wyrażone są w procentach)

szczęśliwe (1)
bezpieczne (2)
spokojne (3)
doceniane przez innych (4)
samotne (5)
akceptowane przez dzieci (7)
odrzucane przez dzieci (8)

Ankieta  

12. Czy przedszkole reaguje na Państwa sugestie i pytania?

(wartości wyrażone są w procentach)

Ankieta

13. Czy w godzinach przebywania dziecka w przedszkolu czuli Państwo spokój?

(wartości wyrażone są w procentach)

Ankieta